ArmeniaNow.com - Independent Journalism From Today's Armenia
 November 7 , 2003 
êåáñï. í»ó Ñ³Û ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñ üƸº-Ç áõŻճ·áõÛÝÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙÀëï üƸº-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ß³ËÙ³ïÇëï ìɳ¹ÇÙÇñ гÏáµÛ³ÝÁ 22-ñ¹Ý ¿

Շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիայի հրապարակած՝ 2003 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ ուժեղագույն շախմատիստների լավագույն հարյուրյակում տեղ են գտել հինգ հայ շախմատիստներ, իսկ շախմատիստուհիների լավագույն հիսնյակում՝ մեկ հայ ներկայացուցիչ:

¶րոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը 2684 գործակցով աշխարհում 22-րդն է: ¶րոսմայստեր Լևոն Արոնյանը 47-րդն է (2649), Սմբատ Լպուտյանը՝ 62-րդը (2630), Ռաֆայել Վահանյանը՝ 73-րդը (2623), իսկ ¶աբրիել Սարգսյանը՝ 81-րդը (2614):

Աշխարհի լավագույն շախմատիստը հայազգի ¶արի Կասպարովն է, որը ներկայացնում է Ռուսաստանը: Նրա գործակիցը 2830 է:

Չնայած անցյալ ամիս Բուլղարիայում Եվրոպայի թիմային առաջնությունում տարած հաղթանակին միայն Լիլիթ Մկրտչյանին հաջողվեց մտնել 50 լավագույն շախմատիստուհիների ցուցակ՝ 2413 գործակցով գրավելով 43-րդ տեղը:

Հայաստանի շախմատիստներն ու շախմատիստուհիները պատրաստվում են աշխարհի 13-րդ առաջնությանը, որը կանցնի նոյեմբերի 13-19-ը ¶երմանիայի Բադ Ցվիշենան քաղաքում:


According to Agnes
  Click here to enlarge.
Click on the photo above to enlarge.

  Inside
 

Water Worries: Portions of Yerevan still taking extreme measures resulting from broken pipes

Full story

 

 

We, children of October: A reflection on an (almost) forgotten holiday

Full story

 
 
 
 

Outbreak: Schools shut down to curb spread of mumps

Full story

 
 
 

 


The Week in seven days

 
 


The Arts in seven days

 

  Photo of the week
  Click here to enlarge.
Click on the photo above to enlarge.
 
 
 
 

Holy Land

The blessing of the territory for a new church in Masis took place this week. It will be the first dominical temple in this town (for years it has been populated by Azerbaijanis) and the second biggest after the St. Grigor Lusavorich in Yerevan. The construction is estimated at $1 million and is sponsored by "Vardanyan Family" foundation.

 

 

Copyright ArmeniaNow.com 2002-2019. All rights reserved.

The contents of this website cannot be copied, either wholly or partially, reproduced, transferred, loaded, published or distributed in any way without the prior written consent of ArmeniaNow.com.